Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Redaksjonell design og visuell identitet

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-VIS-205
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Redaksjonell design, visuell identitet, og publikasjon

Kurset skal sette fokus på samspillet mellom tekst og bilde for på best mulig måte å fortelle en historie eller belyse et redaksjonelt konsept/innhold.

Redaksjonell design er det helhetlige rammeverket for hvordan et gitt innhold blir lest og tolket. Designet består av både den totale arkitekturen av publikasjonen, samt den spesifikke behandlingen av innhold.

Den redaksjonelle illustrasjon er ikke bare vakre bilder som skal pynte opp en ellers kjedelig tekstside, men bilder skal meddele opplysninger og forklare komplekse ideer. Den redaksjonelle illustrasjon og form skal gi liv til historiene og få leseren til å engasjere seg i innholdet.

Design og illustrasjon av redaksjonelt innhold har mange ulike funksjoner, som for eksempel å gi uttrykk og

personlighet til innholdet, tiltrekke og gjøre stoffet interessant for leserne, og strukturere materielle kart ¿ vanligvis en kombinasjon av alle tre.

På sitt aller beste er redaksjonell design et kontinuerlig laboratorium for nye og ekspressive uttrykk for visuell kommunikasjon.

Faglig utbytte

EKSPERIMENTERING, INDVIDUELL FAGLIG UTVIKLING, KONTEKSTUALISERING OG RELASJONER:

¿ Form, typografi og bildeforståelse

¿ Ekspressive og konseptuelle tilnærminger

¿ Kreative prosesser og metoder

Kurslæringsmål:

Etter gjennomført kurs i redaksjonell design skal studentene

* forstå og anvende typografi og illustrasjon i sammenheng ved content,

* forstå og anvende typografi (i sammenheng ved kontent og bilder) på detaljnivå og kunne bruke den til å skape en helhetlig helhet,

* kunne vælge/lage og anvende egen og andre sine bilder (i sammenheng ved kontent og typografi) på detaljnivå og kunne bruke den til å skape en helhetlig visuell identitet i redaksjonell sammenheng,

* forstå og anvende grid som et verktøy for komposisjon og layout og kunne bruke den til å skape en helhetlig helhet,

* forstå og anvende faguttrykk som har at gjøre med redaksjonell design og illustrasjon

* forstå forskjellige publikasjons- og formidlingsmedier og kunne anvende som hensiktsmessig

* begynn å føle deg komfortabel til å diskutere og analysere arten av publisering

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester og kurse i bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Studioarbeit (fra design til produksjon og formidling), forelesninger, individuell veiledning og gruppe diskusjoner,

kursrapport

Emneansvarleg

Dora Isleifsdottir

Kontakt