Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Visuell historiefortelling

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-VIS-216
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Å arbeide strategisk med kommunikasjon i egne prosjekter anvendt i papirbaserte medier.

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått foregående semester i bachelorprogrammet i design, studieretning Visuell kommunikasjon.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Teori knyttet til visuell historiefortelling og tegneserier.

Individuelle oppgaver knyttet til teori: popp-opp, bildebok og tegneserie.

Emneansvarleg

Hilde Kramer