Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Visuell historiefortelling

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeKMD-VIS-216
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Visuell historiefortelling baserer seg på teori om sekvensiell fortelling som bildeboken og den grafiske novellen. Målet med kurset er å gi kunnskaper om hvordan forskjellige narrative metoder og samspillet mellom bilde og tekst kan utnyttes. Visuell historiefortelling er et omfattende felt. I dette kurset vil teori handle om bildebok, konseptuelle bøker, allalder bildebok, tegneserie/graphic novel.

Krav til forkunnskapar

Risograf/ plotter/ laserkutting.

Studentene skal før oppstart ha lest novellen "A Tell-Tale Heart" av Edgar Allan Poe. Under kurset blir det introdusert en annen skjønnlitterær tekst for å jobbe med bildebok i uke 6.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset benytter veksling mellom forelesning, diskusjon av teori og praktiske oppgaver. Det forventes at teori som introduseres blir satt i relasjon til oppgaveløsninger og drøftes i refleksjonsnotat der god kildeskikk benyttes.

Emneansvarleg

Hilde Kramer

Kontakt