Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Tegning som metode

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-219
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Hvordan kan man bruke tegning som en metode I designprosessen? Vi arbeider med

tegning som et dramaturgisk redskap for å beskrive opplevelsen av forløp hvor informasjon

og opplevelsen av informasjon er viktig.

Læringsmål:

· håndtere komplekse designprosjekter ut fra innsikt og innlevelse i brukerens situasjon

· fortolke, overføre og produsere innhold - visuelt, i form eller romlig

Kontakt