Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Faghistorie visuell kommunikasjon

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeKMD-VIS-222
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Mål og innhald

Kurset dekker faghistorien til fagområdene innenfor visuell kommunikasjon

Læringsutbyte

Kurset skal gi innsikt i fagenes historie.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger og oppgaver.