Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Farge

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-227
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Videreutvikling av fargelære. Fargens materialitet. Andvendt farge. Hvordan utvikle konsepter og strategier for kunnsapsbasert fargesetting.

Krav til forkunnskapar

BA1. Fargelære.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Teori og praksis. Workshopform.

Individuelt arbeid.

Emneansvarleg

Mette L`orange

Kontakt