Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Visuell kommunikasjon - Profilering

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-231
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Målet for kurset er å utvikle og produsere visuell identitet og produkter masterutstillingen for design. Det skal

produseres reelle produkter.

Krav til forkunnskapar

Kunne jobbe analytisk og kritisk med planlegging og idéutvikling. Grunnleggende erfaring i bruk av layout- og

skjermbasert programvare.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger om relevante emner, gruppe- og teamarbeid der roller og oppgaver fordeles. Kontakt med trykkeri og andre produsenter når nødvendig.

Emneansvarleg

Kate Madsen

Kontakt