Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordypning visuell kommunikasjon

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-233
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Selvvalgt fordypningsperiode med veiledning. Hele perioden som fordypningsperiode eller delt mellom praksis og fordypning, eller kun som praksis

Krav til forkunnskapar

Bestått BAV 3.semester

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Selvstendig arbeid med veiledningsmøter 1gang pr. uke

Emneansvarleg

Kate Madsen

Kontakt