Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Skrivekurs BAV2

  • Studiepoeng0
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKMD-VIS-234
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Mål og innhald

Kurset er en introduksjon til europeisk kunsthist., fordelt på 3 forelesninger med tema hentet fra ulike kunsthist.

perioder fra antikken og fremover

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesningsrekken legger opp til praktisk skrivetrening med fire korte skriftlige innleveringer basert på forelesningene og noen utvalgte tekster.

Emneansvarleg

Einar Wiig

Kontakt