Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Skolekorpsleiing

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Emnet går over to semester med studiestart i haustsemesteret og eksamen i vårsemesteret

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Direksjon

- Dirigering- og instruksjonsteknikk

- Instrumentkunnskap

- Repertoarkunnskap og tilrettelegging av repertoar

Pedagogikk/Didaktikk

- Didaktisk relasjonstenking

- Tilrettelegging

- Kjennskap til grunnleggjande pedagogiske prinsipp relatert til praktisk leiing av korps

Adminstrativ leiing/verksemd

- Kva dirigentrolla rommar i skulekorpskontekst (samspel med andre aktørar rundt korpset)

- Framdriftsplan/Undervisningsplan for korpset

- Konsertproduksjon

Metodikk

- Prøveteknikkar

- Situasjonsmetodikk

- Instrumentalmetodikk

Læringsutbyte

 • Studentar som har fullført emnet har oppnådd følgjande læringsutbyte:
 • Kunnskapar:
 • - kan leie eit skulekorps (aspirantkorps, juniorkorps, hovudkorps)
 • - har kunnskap om og evne til å vere til stades for born og unge
 • - kan planlegge og sette klare pedagogiske mål med skolekorpsleiing
 • - kan velje relevant repertoar for gruppa

Ferdigheiter:

- kan leie og instruere øvingar og konsertar

Generell kompetanse:

- kan reflektere over eigen praksis

Krav til forkunnskapar

Studentane må ha erfaring frå arbeid med barn og ungdom i korps.

Studiepoengsreduksjon

Krav til studierett

Studenten må vere oppteken til Skolekorpsleiing.

Studenten må ha leiaransvar/dirigere eit eige korps.

Emnet har begrensa plass. Dersom det er fleire kvalifiserte søkjarar som vil ta emnet enn det er ledige plassar, vil søkjarane bli prioriterte slik:

1. Søkjarar med bachelor med 60 studiepoeng musikk

2. Søkjarar med anna relevant utdanning på høgskolenivå

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Normalt to helgesamlingar à 18 timar per semester

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking på to helgesamlingar per semester.
 • Innlevering av to oppgåver knytte til tema rundt skolekorpsleiing.
 • Ha jamlege øvingar med eige korps mellom samlingane

Dei obligatoriske arbeidskrava blir vurderte til godkjent/ikkje godkjent. Alle obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende før ein student kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Eksamen består av to delar som vert vekta likt.

1. Praktisk direksjon: 15-20 minuttar innstudering med eit skolekorps.

2. Ei skriftleg oppgåve om drift av skolekorps som tema.

Karakterskala

Greidd / Ikkje greidd

Emneevaluering

Evaluering blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Griegakademiet - Institutt for musikk

evu@grieg.uib.no

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Utøvande prøve og skriftleg oppgåve

  • Eksamensdel: Utøvande prøve

  • Eksamensdel: Skriftleg oppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen