Hjem
Utdanning
Masteremne

MA kuratorpraksis 1. semester

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masterprogram

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Et masterprosjekt skal utvikles og realiseres av studenten i løpet av utdanningen. Dette er et selvstendig gjennomført kuratorisk prosjekt som skal demonstrere gjennomføringsevne og reflektere forståelse for fagfeltet.

I tillegg vektlegges evnen til å reflektere over eget og andres arbeid.Studenten vil ha ansvaret for alle ledd i prosjektet, inkludert finansiering. Tidsramme for prosjektet er studieperioden.

Det er et krav at prosjektet er offentlig tilgjengelig.

Læringsutbyte

Etter første semester skal studenten kunne

 • samarbeide med andre om å analysere og kritisk diskutere idéer og konsepter
 • mestre og kombinere metoder for å utforske og utvikle et eget kuratorprosjekt
 • anvende relevante tilnærminger og metoder i eget kuratorisk arbeid

Krav til studierett

Studenter som er tatt opp til studieprogrammet.

Arbeids- og undervisningsformer

Masterprogrammet har en arbeids- og undervisningsform som fokuserer på kuratorpraksisen: Hvordan få prosjekter i gang og gjennomføre dem? Den enkelte student vil jevnlig presentere sitt eget prosjekt, samt i fellesskap gjennomgå hverandres.

Det vil også bli gitt konkrete oppgaver som løses mellom samlingene i form av hjemmeoppgaver.

Obligatoriske deler av studiet

 • Tilstedeværelse og deltagelse på samlingene ¿ minimum 80 %.
 • Godkjent forprosjekt
 • To seminarinnlegg
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av et offentlig undervisningsseminar
 • Eksamen: En presentasjon av et gjennomført masterprosjekt med dokumentasjon.

Karakterskala

Greidd/Ikkje Greidd

Vurderingssemester

Studentene blir mot slutten av semester 1¿ 3 vurdert på grunnlag av læringsmålene som er satt for det enkelte semester og tilhørende vurderingskriterier. Hovedveileder og en ekstern fagperson utpekt av instituttleder foretar vurderingen, som skjer i form av en muntlig samtale basert på innlevert dokumentasjon og muntlige redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats. Mappevurderingen avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Hjemmeoppgave og muntlig

  • Eksamensdel: Hjemmeoppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig