Hjem
Studentsider
Masteremne

MA kuratorpraksis 2. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masterprogram

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Et masterprosjekt skal utvikles og realiseres av studenten i løpet av utdanningen. Dette er et selvstendig gjennomført kuratorisk prosjekt som skal demonstrere gjennomføringsevne og reflektere forståelse for fagfeltet.

I tillegg vektlegges evnen til å reflektere over eget og andres arbeid.Studenten vil ha ansvaret for alle ledd i prosjektet, inkludert finansiering. Tidsramme for prosjektet er studieperioden.

Det er et krav at prosjektet er offentlig tilgjengelig.

Læringsutbyte

Etter andre semester skal studenten kunne

 • utvikle et forprosjekt med intensjonsgrunnlag, fremdriftsplan, budsjett og presentasjonsform
 • kritisk vurdere egen og andres kuratoriske virksomhet
 • presentere ulike innfallsvinkler til det å skrive reflektert og analytisk om kunst og kuratorpraksis

Krav til studierett

Bestått første semester i studieprogrammet.

Arbeids- og undervisningsformer

Masterprogrammet har en arbeids- og undervisningsform som fokuserer på kuratorpraksisen: Hvordan få prosjekter i gang og gjennomføre dem? Den enkelte student vil jevnlig presentere sitt eget prosjekt, samt i fellesskap gjennomgå hverandres.

Det vil også bli gitt konkrete oppgaver som løses mellom samlingene i form av hjemmeoppgaver.

Obligatoriske deler av studiet

 • Tilstedeværelse og deltagelse på samlingene ¿ minimum 80 %.
 • Godkjent forprosjekt
 • To seminarinnlegg
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av et offentlig undervisningsseminar
 • Eksamen: En presentasjon av et gjennomført masterprosjekt med dokumentasjon.

Karakterskala

Greidd/Ikkje Greid

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Hjemmeoppgave og muntlig

  • Eksamensdel: Hjemmeoppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig