Hjem
Studentsider
Masteremne

MA kuratorpraksis 3. semester

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masterprogram

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

I løpet av Semester 3 skal studenten gjennom eget arbeid og diskusjon ved seminarer diskutere og utvikle sitt masterprosjekt. Studenten skal delta på oppsatt progam for samlingene og delta på studiereiser. Studentene skal i felleskap organisere et åpent undervisningsseminar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper og ferdigheter:
Etter Semester 3 skal studenten kunne vurdere og presentere egen praksis i forhold til en bredere kontekst av samtidige og/eller historiske kuratorpraksiser.

Generell kompetanse:
Etter semester 3 skal studenten kunne utforske og analysere et kuratorisk tema og presentere resultatet, muntlig og skriftlig.

Krav til studierett

Bestått semester 2.

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingene er en viktig felles, faglig plattform for studentene der et gjennomgående tema er utviklingen av den enkeltes masterprosjekt og fordypning i ulike kontekster for kuratorpraksis. Den fellesfaglige samtalen skaper studiets progresjon. Samlingene vil veksle mellom forelesninger og workshop, deriblant om utstillingshistorie, tekstforståelse og skriving, kuratorrollen, ulike juridiske spørsmål samt problemstillinger knyttet til prosjektstyring og produksjon. Forskjellige typer iscenesettelser av utstillinger og kunstrom diskuteres også i fellesskap. Det vil som hovedregel være fire samlinger pr semester. Minimum tre av samlingene vil fokusere på kontekstfordypning. Hensikten er å fordype seg i en lokal kontekst, ved å se ulike typer utstillinger, visningssteder og institusjoner, samt møte kuratorer og kunstnere og bygge nettverk.

Karakterskala

Greidd/Ikke Greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Hjemmeoppgave og muntlig

  Oppgave utleveres
  09.11.2020, 12:00
  Innleveringsfrist
  23.11.2020, 23:59
  Trekkfrist
  09.11.2020
  • Eksamensdel: Hjemmeoppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig