Hjem
Utdanning
Masteremne

MA kuratorpraksis 3. semester

 • Studiepoeng22.5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeKURATOR 3
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masterprogram

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Et masterprosjekt skal utvikles og realiseres av studenten i løpet av utdanningen. Dette er et selvstendig gjennomført kuratorisk prosjekt som skal demonstrere gjennomføringsevne og reflektere forståelse for fagfeltet.

I tillegg vektlegges evnen til å reflektere over eget og andres arbeid.Studenten vil ha ansvaret for alle ledd i prosjektet, inkludert finansiering. Tidsramme for prosjektet er studieperioden.

Det er et krav at prosjektet er offentlig tilgjengelig.

Læringsutbyte

Etter tredje semester skal studenten kunne

 • ta initiativ og personlig ansvar for å arbeide selvstendig, ta avgjørelser og styre ¿egen tid effektivt
 • vurdere og presentere egen praksis i lys av en bredere kontekst av samtidige og/eller historiske kuratorpraksiser
 • utforske og analysere et kuratorisk tema og presentere resultatet, muntlig og skriftlig

Krav til studierett

Bestått andre semester i studieprogrammet.

Arbeids- og undervisningsformer

Masterprogrammet har en arbeids- og undervisningsform som fokuserer på kuratorpraksisen: Hvordan få prosjekter i gang og gjennomføre dem? Den enkelte student vil jevnlig presentere sitt eget prosjekt, samt i fellesskap gjennomgå hverandres.

Det vil også bli gitt konkrete oppgaver som løses mellom samlingene i form av hjemmeoppgaver.

Obligatoriske deler av studiet

 • Tilstedeværelse og deltagelse på samlingene ¿ minimum 80 %.
 • Godkjent forprosjekt
 • To seminarinnlegg
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av et offentlig undervisningsseminar
 • Eksamen: En presentasjon av et gjennomført masterprosjekt med dokumentasjon.

Karakterskala

Greidd/Ikke Greidd

Vurderingssemester

Haust

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst