Hjem
Studentsider
Masteremne

MA kuratorpraksis 4. semester

  • Studiepoeng22.5
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeKURATOR 4
  • Talet på semester1
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masterprogram

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Et masterprosjekt skal utvikles og realiseres av studenten i løpet av utdanningen. Dette er et selvstendig gjennomført kuratorisk prosjekt som skal demonstrere gjennomføringsevne og reflektere forståelse for fagfeltet.

I tillegg vektlegges evnen til å reflektere over eget og andres arbeid.Studenten vil ha ansvaret for alle ledd i prosjektet, inkludert finansiering. Tidsramme for prosjektet er studieperioden.

Det er et krav at prosjektet er offentlig tilgjengelig.

Læringsutbyte

Masterprogrammet avsluttes med eksamen i fjerde semester. Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for masterprogrammet og tilhørende vurderingskriterier for eksamen.

Fullført og bestått studium gir graden Erfaringsbasert master i kuratorpraksis. Mastergraden gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Krav til studierett

Bestått tredje semester i studieprogrammet.

Arbeids- og undervisningsformer

Masterprogrammet har en arbeids- og undervisningsform som fokuserer på kuratorpraksisen: Hvordan få prosjekter i gang og gjennomføre dem? Den enkelte student vil jevnlig presentere sitt eget prosjekt, samt i fellesskap gjennomgå hverandres.

Det vil også bli gitt konkrete oppgaver som løses mellom samlingene i form av hjemmeoppgaver.

Obligatoriske deler av studiet

  • Tilstedeværelse og deltagelse på samlingene ¿ minimum 80 %.
  • Godkjent forprosjekt
  • To seminarinnlegg
  • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av et offentlig undervisningsseminar
  • Eksamen: En presentasjon av et gjennomført masterprosjekt med dokumentasjon.

Karakterskala

Greidd/Ikkje Greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst

Kontakt