Hjem
Studentsider
Masteremne

MA kuratorpraksis 4. semester

 • Studiepoeng22.5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeKURATOR 4
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

I løpet av Semester 4 skal studenten gjennom eget arbeid og diskusjon ved seminarer ferdigstille sitt masterprosjekt. Studenten skal delta på oppsatt progam for samlingene og delta på studiereiser.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper og ferdigheter:

 • Etter Semester 4 skal studenten kunne utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kuratorisk arbeid og presentere det i en profesjonell kontekst.
 • Etter Semester 4 skal studenten kunne forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere og gjennomføre kuratoriske prosjekter.
 • Etter Semester 4 skal studenten kunne vurdere eget kuratorisk arbied, og ta ansvar for egen faglig og profesjonell utvikling.
 • Etter Semester 4 skal studenten kunne identifisere og vurdere kuratoriske og etiske utfordringer, samt relevante teoretiske problemstillinger.
 • Etter Semester 4 skal studenten kunne analysere og ivareta kuratorens ulike roller i faglige sammenhenger.
 • Etter Semester 4 skal studenten kunne kommunisere relevante faglige problemstillinger skriftlig og muntlig, til alle typer publikum.

Generell kompetanse:

 • Etter Semester 4 skal studenten kunne demonstrere kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som kreves for profesjonell kuratorisk praksis
 • Etter Semester 4 skal studenten kunne etablere, opprettholde, administrere og presentere en kuratorisk praksis.

Krav til studierett

Bestått semester 3.

Arbeids- og undervisningsformer

Samlingene er en viktig felles faglig plattform for studentene der et gjennomgående tema er utviklingen av den enkeltes masterprosjekt og fordypning i ulike kontekster for kuratorpraksis. Den fellesfaglige samtalen skaper studiets progresjon. Samlingene vil veksle mellom forelesninger og workshop, deriblant om utstillingshistorie, tekstforståelse og skriving, kuratorrollen, ulike juridiske spørsmål samt problemstillinger knyttet til prosjektstyring og produksjon. Forskjellige typer iscenesettelser av utstillinger og kunstrom diskuteres også i fellesskap.

Det vil som hovedregel være fire samlinger pr semester. Minimum tre av samlingene vil fokusere på kontekstfordypning. Hensikten er å fordype seg i en lokal kontekst, ved å se ulike typer utstillinger, visningssteder og institusjoner, samt møte kuratorer og kunstnere og bygge nettverk.

Karakterskala

Greidd/Ikkje Greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst