Hjem
Studentsider
Masteremne

MA kuratorpraksis 4. semester

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

22,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masterprogram

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Et masterprosjekt skal utvikles og realiseres av studenten i løpet av utdanningen. Dette er et selvstendig gjennomført kuratorisk prosjekt som skal demonstrere gjennomføringsevne og reflektere forståelse for fagfeltet.

I tillegg vektlegges evnen til å reflektere over eget og andres arbeid.Studenten vil ha ansvaret for alle ledd i prosjektet, inkludert finansiering. Tidsramme for prosjektet er studieperioden.

Det er et krav at prosjektet er offentlig tilgjengelig.

Læringsutbyte

Masterprogrammet avsluttes med eksamen i fjerde semester. Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for masterprogrammet og tilhørende vurderingskriterier for eksamen.

Fullført og bestått studium gir graden Erfaringsbasert master i kuratorpraksis. Mastergraden gir grunnlag for å søke opptak til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Krav til studierett

Bestått tredje semester i studieprogrammet.

Arbeids- og undervisningsformer

Masterprogrammet har en arbeids- og undervisningsform som fokuserer på kuratorpraksisen: Hvordan få prosjekter i gang og gjennomføre dem? Den enkelte student vil jevnlig presentere sitt eget prosjekt, samt i fellesskap gjennomgå hverandres.

Det vil også bli gitt konkrete oppgaver som løses mellom samlingene i form av hjemmeoppgaver.

Obligatoriske deler av studiet

 • Tilstedeværelse og deltagelse på samlingene ¿ minimum 80 %.
 • Godkjent forprosjekt
 • To seminarinnlegg
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av et offentlig undervisningsseminar
 • Eksamen: En presentasjon av et gjennomført masterprosjekt med dokumentasjon.

Karakterskala

Greidd/Ikkje Greidd

Vurderingssemester

Vår

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for Samtidskunst

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Dokumentasjon, refleksjon og muntlig (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  25.10.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  08.11.2021, 12:00
  Trekkfrist
  25.10.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Dokumentasjon og refleksjon - hjemmeoppgave

  • Eksamensdel: Muntlig