Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjupningsemne

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.09.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.09.2020, 14:00
  Trekkfrist
  24.08.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen