Hjem
Studentsider
Masteremne

Master kunst 1. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAKU 1
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå.

Fulltid/deltid

Fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Høst.

Undervisningsstad

Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

I første semester skal studenten delta på studietur ved semesterstart med påfølgende workshop. Studenten kan velge å delta på relevante kurs og forelesninger i forhold til sin egen praksis, eller/og arbeide selvstendig med utvikling av eget arbeid i studiopraksis/prosjektperiode. Studenten skal delta på et minimum av fire veiledningssituasjoner med hovedveileder. Semesteret avsluttes med mappefremlegging.

Mål:

Studenten skal kunne arbeide selvstendig med et forprosjekt for masterprosjektet med forslag til videreutvikling for neste semester.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter:

 • Anvende og utvikle relevante tilnærminger og metoder i eget kunstnerisk arbeid.
 • Gjennomføre, kommunisere og dokumentere kunstnerisk virksomhet på høyere faglig nivå, muntlig og skriftlig.
 • Mestre og kombinere metoder for å utforske og utvikle et eget masterprosjekt.
 • Vurdere egen kunstnerisk praksis i lys av kunnskap om samtidige og/eller historiske kunstpraksiser.

Generell kompetanse:

 • Samarbeide med andre i å analysere og føre en kritisk refleksjon omkring visuell (og /eller annen) tematikk.
 • Presentere idéer effektivt i en gruppe situasjon

Krav til studierett

Fullført og bestått bachelorgrad i kunst, eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng. Opptak til Masterprogrammet i kunst ved KMD.

Arbeids- og undervisningsformer

I det første semesteret starter studentene med en innledende studietur. Hensikten er å bli kjent med hverandre og skape en felles plattform.

Workshop:

Den innledende workshopen inkluderer gruppepresentasjoner der hver student er ansvarlig for å presentere og forklare arbeidet til medstudenter. Studentene arbeider i mindre grupper. De introduserer sine arbeider for hverandre og diskuterer hvordan de skal lage presentasjoner for gruppen som helhet. Workshopen kan også omfatte spesifikke gruppeoppgaver som bidrar til at studentene blir integrert og etablerer et faglig fellesskap.

Studiopraksis 1/prosjektperiode:

Fra september til desember arbeider studentene med å utvikle og gjennomføre arbeider som de skal presentere til semestervurderingen. Her tester studenten ut ideer, metoder og medier relatert til sin praksis.

Fokuset for perioden er faglige utprøvinger med relevans for det kommende masterprosjektet. Studenten velger selv omfang av deltagelse på relevante kurs, workshops og/eller andre aktiviteter ledet av faglig ansatte, gjestelærere og/eller teknikere etter avklaring med hovedveileder.

Til semestervurderingen leverer studentene en mappe med en skriftlig rapport som inneholder oppsummering av semesteret og forslag til et prosjekt som skal utvikles i løpet av neste semester

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

Semesteret har obligatoriske krav om fremmøte og deltagelse på studietur, workshop, deltagelse på minimum fire individuelle- og gruppeveiledninger med hovedveileder, og semestervurdering.

Det stilles obligatoriske arbeidskrav om utvikling av egne arbeider i studiopraksis/prosjektperiode, innlevering av semesterrapport .

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale i 45 minutter med hovedveileder og en annen faglig tilsatt, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon. Mappen skal inneholde en semesterrapport som er en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Skriftlig semesterrapport med refleksjon over egen læring og progresjon
 • Kunstneriske arbeider
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Vurderingskriterier:

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Fagkunnskap
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeid og selvstendig arbeid

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Høst.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jevnlig, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for koordinering av studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Emneansvarleg

Programstyret har ansvar for koordinering av studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt