Hjem
Studentsider
Masteremne

Master kunst 2. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAKU 2
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå.

Fulltid/deltid

Fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Vårsemester.

Undervisningsstad

Fakultet for kunst, musikk og design, Universitet i Bergen.

Mål og innhald

I andre semester skal studenten kunne planlegge og gjennomføre et avgrenset arbeid for offentlig visning. Studentene skal delta og presentere arbeidene sine i seminaret MA1 ¨Praksis i kontekst¨, delta på et minimum av fire veiledningsaktiviteter med hovedveileder. Gis mulighet til å være med på studietur, og til å kunne delta på relevante kurs, workshops, forelesninger og andre aktiviteter som er relevant for utvikling av eget arbeide. Semesteret avsluttes med mappefremlegging ved semesterevalueringen.

Mål:

Studenten skal kunne utvikle og gjennomføre et prosjekt som skal legge grunnlaget for videreutviklingen av eksamensprosjektet i andre studieår.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter:

 • Studenten skal kunne vise til en videreutvikling av kunstneriske arbeider fra innledende semester, gjennom mestring av komplekse faglige prosesser på et høyere nivå.
 • Planlegge, gjennomføre og formidle et avgrenset egen-initiert kunstnerisk arbeid, som skal være med i en gruppe utstilling (MA 1 utstillingen)

Generell kompetanse:

 • Studenten skal kunne demonstrere et høyt refleksjonsnivå omkring egen og andres kunst produksjon.
 • Kunne samarbeide med medstudenter om planlegging og gjennomførelse av praktiske oppgaver og aktiviteter knyttet til utstillingen.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter som er tatt opp til Masterprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

Andre semester

I andre semester planlegger og produserer studentene sin gruppe utstilling, som blir vist offentlig.

Studiopraksis 2/ prosjektperiode:

Studenten utvikler og gjennomfører et avgrenset arbeid som bygger på erfaringer og kunnskap opparbeidet i løpet av det innledende semesteret, og legger grunnlaget for studentenes eksamensprosjekt i andre studieår.

Til semestervurderingen leverer studentene en mappe som inneholder en rapport som dokumenterer og oppsummerer semesteret, og inkluderer en kritisk refleksjon rundt eget arbeid i løpet av første studieår.

MA 1 seminar «Praksis i kontekst»:

I dette gruppe seminaret presenterer hver student sitt eget prosjekt og status for arbeidet så langt. Presentasjonen skal inneholde dokumentasjon, kontekstuelle referanser og kritisk refleksjon rundt prosjektet.

Utstilling:

MA 1 utstillingen er en gruppeutstilling der hver student presenterer arbeid de har utviklet i løpet av andre semester. Utstillingen er fullt ut planlagt, montert og gjennomført av studentene selv.

Studietur:

Masterprogrammets studietur er en gruppetur med museumsbesøk, utstillinger og møter med kunstnere, kuratorer og andre utøvere i kulturfeltet. Program og reisemål varierer i henhold til aktuelle utstillinger. Studieturen er et valgfritt tilbud for alle masterstudenter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

Semesteret har obligatorisk arbeidskrav om utvikling av eget prosjekt i studiopraksis/prosjektperiode, som skal avklares med hovedveileder. Innlevering av semesterrapport er også obligatorisk.

Det er krav om frammøte og deltagelse ved et minimum av fire individuelle- og gruppeveiledninger med hovedveileder, deltagelse på MA1 seminaret ¨Praksis i kontekst¨, deltagelse i MA1 utstillingen, deltagelse på semestervurderingen

Vurderingsformer

Semestervurdering finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale i 45 minutter med hovedveileder og en annen faglig tilsatt, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltakelse på MA 1 utstilling
 • Presentasjon av egen kunstneriske praksis under MA 1 seminaret
 • Semesterrapport; dokumentasjon og oppsummering av studiopraksis/prosjektperiode, kritisk refleksjon rundt eget arbeid i første studieår og utfyllende forslag til avsluttende masterprosjekt
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Vurderingskriterier:

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Vårsemeseter.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: En visuell del og en skriftlig del

  Innleveringsfrist
  23.05.2022, 12:00
  Trekkfrist
  09.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen