Hjem
Studentsider
Masteremne

Master kunst 3. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAKU 3
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå.

Fulltid/deltid

Fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Høstsemesteret.

Undervisningsstad

Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Innhold:

I tredje semester skal studenten fokusere på studio/praksis, med utvikling av et mulig avsluttende eksamensprosjekt. Studenten skal delta på et minimum av fire veiledningsaktiviteter med hovedveileder. Gis mulighet til å kunne delta på relevante kurs, workshops, forelesninger og andre aktiviteter som er relevant for utvikling av eget arbeid. Parallelt med den kunstnerisk aktiviteten er hovedfokuset for semesteret at studenten skal ferdigstille første utkast til ledsagende eksamenstekst. Studentene tilbys veiledninger og kurs av fagstab for utvikling av ledsagende eksamensdokument.

Semesteret avsluttes med mappefremlegging ved semesterevalueringen.

Mål:

Studenten skal ha utviklet arbeider som skal legge grunnlaget for videreutviklingen av eksamensprosjektet i andre studieår. Første utkast til ledsagende eksamensdokument skal være ferdigstilt.

Læringsutbyte

Etter fullført emne kan studenten:

Kunnskap og ferdigheter:

 • Studenten skal kunne vise til en dypere videreutvikling av kunstneriske arbeider fra innledende semester, gjennom mestring av komplekse faglige prosesser på et høyere nivå.
 • Studenten skal kunne vurdere og presentere egen praksis i forhold til en bredere kontekst av samtidige og/eller historiske kunstpraksiser.
 • Ta initiativ og personlig ansvar for å arbeide selvstendig, ta avgjørelser og styre egen tid effektivt.
 • Utforske og analysere et kunstnerisk tema og presentere resultatet, muntlig og skriftlig, herunder også ferdigstille første utkast av ledsagende dokument til eksamensprosjektet.

Generell kompetanse:

 • Mestre og kombinere metoder for å utforske og utvikle et eget masterprosjekt.

Krav til studierett

Fullført og bestått semesteremnet MAKU 2.

Arbeids- og undervisningsformer

Tredje semester

I tredje semester er skal studenten konsentrere seg om å utvikle arbeidene sine for mulig realisering i avsluttende eksamensutstillingen påfølgende semester. Parallelt skal studenten arbeide med ferdigstillelse av første utkast til ledsagende eksamenstekst eller et tilsvarende dokument i alternativt format. Et alternativt format må godkjennes av hovedveileder i tredje semester. Se retningslinjer for ledsagende tekst. Første utkast skal inneholde en kritisk refleksjon, kontekstuelle referanser, en oppsummering av studentens eget studium som helhet og en utdypet «artist statement» som kan danne grunnlag for videre profesjonell aktivitet etter endt masterutdanning.

Studiopraksis 3/prosjektperiode

I denne perioden planlegger og utvikler studenten et større, selvstendig prosjekt som også kan inkluderes i avgangsutstillingen for masterprogrammet. Parallelt med sitt kunstneriske prosjekt arbeider studenten med sitt eksamensdokument. Tilknyttet utviklingen av eksamensdokumentet tilbys studenten kurs og veiledninger av fagstab med dette fokuset.

Vurderingsformer

Semestervurdering finner sted mot slutten av semesteret. Vurderingen skjer i form av en muntlig samtale i 45 minutter med hovedveileder og en annen faglig tilsatt, der studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Semesterrapport med dokumentasjon av arbeider, og en refleksjon over egen læring og progresjon
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen
 • Innlevering av førsteutkastet til masterdokumentet

Vurderingskriterier:

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Personlig og profesjonell utvikling
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Høstsemester.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jevnlig, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for koordinering av studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Emneansvarleg

Programstyret har ansvar for koordinering av studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Kontakt

Eksamensinformasjon