Hjem
Studentsider
Masteremne

Master kunst 4. semester

 • Studiepoeng30
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAKU 4
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå.

Fulltid/deltid

Fulltidsstudium.

Undervisningssemester

Vårsemester.

Undervisningsstad

Fakultet for kunst, musikk og design, ved Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Innhold:

I løpet av fjerde semester skal studenten realisere og ferdigstille et kunstprosjekt som skal vises ved avgangsutstillingen. Semesteret består hovedsakelig av studiopraksis/praksisperiode hvor veiledningsaktiviteter tilknyttet hovedveileder inngår. Eksamensdokumentet skal ferdigstilles og innleveres. Semesteret avsluttes med eksamen tilknyttet prosjektet som vises i avgangsutstillingen.

Mål:

Ferdigstillelse og offentlig visning av et prosjekt som skal vises i avgangsutstillingen.

Læringsutbyte

Læringsmålene for eksamenssemesteret sammenfaller med de overordnete læringsmålene for masterprogrammet

Kunnskap og ferdigheter:

 • Demonstrere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for samtidskunstpraksis på profesjonelt nivå
 • Utvikle og gjennomføre et større, selvstendig kunstprosjekt og stille det ut i en profesjonell kontekst.
 • Analysere, formulere og formidle intensjoner, verdier og mening i kunstnerisk arbeid til publikum med og uten kunstkompetanse
 • Etablere, opprettholde, administrere og presentere en kunstpraksis profesjonelt
 • Demonstrere kunnskap og selvstendige ferdigheter innen kunstnerisk utviklingsarbeid og anvende dem effektivt

Generell kompetanse:

 • Identifisere og vurdere kunstneriske og etiske utfordringer, samt relevante teoretiske problemstillinger
 • Vurdere eget kunstnerisk arbeid, og ta ansvar for egen faglig og profesjonell utvikling
 • Forhandle og samhandle effektivt med andre for å initiere kunstneriske prosjekter

Krav til forkunnskapar

Fullført og bestått semesteremnet MAKU 3.

Krav til studierett

Emnet er et tilbud til studenter som er tatt opp til Masterprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

Fjerde semester

I siste semester fullfører studenten sine kunstneriske eksamensprosjekter og ferdigstiller ledsagende eksamensdokument.

Eksamensprosjektet bygger på de arbeider studentene har utviklet i løpet av de tre tidligere semestrene, samtidig som ambisjonsnivået er utvidet til det å realisere et offentlig kunstprosjekt på profesjonelt nivå.

Hovedveileder har faglig veiledningsansvar for studentens kunstneriske praksis, i tillegg til for refleksjonsoppgaven tilknyttet avsluttende eksamen. Denne kritiske refleksjonsoppgaven har typisk form som en skriftlige tekst på 3.000-5.000 ord, men kan ha andre former. Dersom refleksjonen krever en annen form enn skriftlig skal denne diskuteres og godkjennes av hovedveileder.

MA 2 seminar «Praksis i kontekst»:

Studenten skal gi en presentasjon med relevans for masterprosjektet sitt. Studenten skal demonstrere evne til utforskning av et tema, til å organisere, bearbeide og kombinere kildemateriale, samt kommentere og kommunisere egne observasjoner, refleksjoner og konklusjoner.

Avgangsutstillingen:

Studentene tar aktivt del i planlegging, produksjon og utforming av avgangsutstillingen for masterprogrammet, som blir vist på en profesjonell utstillingsarena. Forberedelsene til utstillingen omfatter produksjon av utstillingskatalog og planlegging av profesjonell formidling tilknyttet utstillingen. Dette kan være for eksempel i form av seminar, omvisninger og forelesninger.

Obligatorisk undervisningsaktivitet:

Arbeidskrav om utvikling og ferdigstillelse av arbeider for visning i avgangsutstillingen. Deltagelse på et minimum av fire veiledningsaktiviteter, deltagelse på avgangsutstillingen, avsluttende eksamen. Deltakelse på MA 2-seminar.

Vurderingsformer

Ved eksamensvurderingen blir studentene vurdert på grunnlag av læringsmålene som er fastsatt for masterprogrammet og tilhørende vurderingskriterier for eksamen. Eksamensvurderingen blir foretatt av en kommisjon bestående av to eksterne sensorer og studentens hovedveileder. Eksamen skjer i form av en muntlig samtale som inkluderer visning og kritisk vurdering av masterprosjekt, hvor kritisk refleksjon/ eksamensdokumentet er en del av dette.

Vurderingsgrunnlag:

 • Deltakelse i planlegging, produksjon og utforming av avgangsutstillingen
 • Deltakelse på MA 2 seminar
 • Ledsagende eksamenstekst
 • Kunstneriske arbeider
 • Muntlig redegjørelse for utvikling og gjennomføring av masterprosjektet under eksamensvurderingen

Vurderingskriterier:

 • Undersøkelse
 • Analyse
 • Fagkunnskap
 • Eksperimentering
 • Realisering
 • Kommunikasjon og presentasjon
 • Personlig og profesjonell utvikling
 • Samarbeid og selvstendig profesjonelt arbeid

Karakterskala

Bestått / Ikke bestått.

Vurderingssemester

Vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jevnlig, i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring ved UiB.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for koordinering av studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Emneansvarleg

Programstyret har ansvar for koordinering av studieprogrammet, og gir råd til institutt og fakultet i saker som angår faglige prioriteringer, emner og kvalitetsutvikling.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design har det administrative ansvaret for studieprogrammet.

Institutt

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Refleksjonsnotat, prosjektbeskrivelse og muntlig samtale

  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   29.04.2022, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Prosjektbeskrivelse

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig samtale