Hjem
Studentsider
Masteremne

Medisinske basalfag

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMANT308
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår (første semester)

Mål og innhald

Overordna mål:

Dette emnet tar sikte på å gi innføring i og forståing for basale prosesser i biologisk vev.

Innhald:

I dette emnet belyses:

 • Fysiologiske prosesser i normalt fungerende biologiske vev.
 • Fysiologiske prosesser i patologisk vev.
 • Kroppens immunsystem.
 • Inflammasjons prosesser.
 • Vevets reparasjons prosesser.

Læringsutbyte

 • Studentane har kunnskap om prosesser i normalt fungerande biologisk vev og patologisk vev.
 • Studentane har kunnskap om kroppens immunsystem.
 • Studentane har inngående kunnskap om inflammasjon og reparasjon av vev.

Krav til studierett

Klinisk masterstudium for fysioterapeutar i manuellterapi

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga skjer i form av førelesningar og gruppearbeid.

Om lag 20 undervisingstimar på tema:

 • Normalt vev
 • Immunsystemet
 • Patologi
 • Inflammasjon
 • Vevsreperasjon

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisninga er obligatorisk

Vurderingsformer

Case beskrivelse eller survey. Innleveres ein månad etter siste undervisning.

Interne sensorar

Karakterskala

Karakterskala: Bestått/Ikkje bestått

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Studierettleiar: studie@igs.uib.no