Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Vidareutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 1

Beskrivelse

Kurset har til hensikt å utdanne og trene helsepersonell som fungerer som primærkontakter, til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettapparatet. I tillegg til å forstå ultralydanatomi skal kursdeltakerne kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder av over- og underekstremiteter.

- Innføring i ultralydfysikk
- Demonstrere normalanatomi i over- og underekstremiteter
- Korrekt bruk av ultralydapparatet og forståelse for snittbilder og romtenkning ut fra de todimensjonale bildene.
- Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter.

Fullført og bestått Modul 1 er grunnlag for å søke opptak til Modul 2.

Målgruppe

Manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus.

Undervisning

Forelesninger, seminar og praktisk trening i bruk av ultralydapparat, organisert som 2 undervisningssamlinger på hhv. 2 dager og 3 dager, totalt 35 undervisningstimer. All undervisning foregår ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31.

Høsten 2020

Samling 1, 10.-11. september:
 

- introduksjon til skanneprotokolle
- praktisk trening med ultralydskanning
 

Samling 2, 28. - 30. oktober:

- fremlegging og diskusjon
- trening på demonstrasjon av normal ultralydanatomi

Etter samlingene skal studentene lese oppgitt pensumlitteratur og gjennomføre praktisk trening på eget arbeidssted. Det er derfor en forutsetning av studentene har tilgang til ultralydapparat på arbeidsstedet.

Samlet tidsbruk inkl. undervisning: 300 timer

Vurdering / eksamen

Muntlig fremlegging av litteraturanalyse er et arbeidskrav.

 

Praktisk eksamen 4. desember 2020

Eksamen varer 90 min. og består av 4 godkjente ultralydundersøkelser, 2 i under- og 2 i overekstremitetene

Studentene skal kunne gjøre rede for aktuell ultralydfysikk, relevant forskning og fordeler/ulemper ved bruk av ultralyd i forhold til andre modaliteter på over- og underekstremitetene.

Vurderes til bestått/ikke bestått.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus. Offentlig godkjent helsepersonell, oppgi HPR-nummer ved søknad.

Tilbud om studieplass

Det er 12 studieplasser på Modul 1. Plassene vil bli fordelt etter loddtrekning ved søknadsfristens utløp. Det kan bli nødvendig å ta hensyn til geografisk fordeling av søkere.

Dersom det melder seg færre enn 12 søkere vil kurset ikke kunne settes i gang.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
55 58 61 00
studie@igs.uib.no

Faglig ansvarlig Jon Joensen
jon.joensen@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Pris: NOK 20000
Søknadsfrist: Frist utløpt