Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Vidareutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 2

Beskrivelse

Kurset har som mål å utdanne helsepersonell til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettsystemet.

Modul 2 bygger på kunnskap og ferdigheter utviklet i første modul. Opptak til denne modulen krever at Modul 1 er gjennomført og bestått. Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder som tolket sammen med den kliniske undersøkelsen utgjør en fullstendig diagnostisk undersøkelse.

- Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter
- Oppdage/gjenkjenne patologi i over- og underekstremiteter på ultralydbilder
- Formulere gode journalrapporter fra bildeopptakene
- Mentorveiledet ferdighetsutvikling 

Målgruppe

Manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus.

Undervisning

Modulen består av ett 2-dagers seminar ved Westfield Anatomy Department, Queen Mary University i London. På dette seminaret demonstreres normalanatomi og ultralydanatomi på preparater og kadaver. Totalt 14 undervisningstimer.

I løpet av andre modul skal kursdeltakerne videreutvikle sine praktiske ferdigheter i identifisering og demonstrasjon av patologi i muskelskjelettsystemet gjennom ultralyd. Disse ferdighetene skal kursdeltakerne utvikle på sin egen arbeidsplass, og det er derfor nødvendig å ha tilgang til ultralydapparat.

Hver kursdeltaker må finne og inngå kontrakt med en mentor med ultralyderfaring innen muskelskjelett. Universitetet i Bergen skal godkjenne mentor. Det er ikke et krav at mentor arbeider på samme arbeidssted som kursdeltakeren. Mentor har ansvar for veiledning i en klinisk setting i kursperioden og skal godkjenne minimum 250 ultralydundersøkelser med bildeopptak og skriftlig rapport for hver undersøkelse, som skal leveres mot slutten av semesteret. Læretid utgjør 286 timer.

Totalt 300 undervisningstimer/læreaktivitet.

Vurdering / eksamen

Mappeinnlevering av minimum 250 mentorgodkjente ultralydundersøkelser med rapport. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Fullført og bestått Modul 1.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

Institutt for global helse og samfunnsmedisin
iselin.kvamme@uib.no
Tlf: 55589331

Faglig ansvarlig Jon Joensen
jon.joensen@uib.no

Tilgjengelege kurs

Vår 2020
Pris: NOK 20000
Søknadsfrist: 20.01.2020