Hjem
Studentsider
Masteremne

Talteori

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT225
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en introduksjon til basale begreper og metoder innen for algebraisk tallteori. Delemner som kan tas opp inkluderer kvadratisk resiprositet, Galoisteori, tallkropper og deres heltallsringer, faktoriseringsteori, og idealklassegruppen.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Forstå og utføre bevisførelse for grunnleggende resultater.
 • Gjengi definisjoner og begreper hørende til tallkropper og deres heltallsringer.
 • Bruke metoder fra algebraisk tallteori til å besvare spørsmål vedrørende vanlige heltall.
 • Avgjøre spørsmål omkring entydig faktorisering i elementer og primidealer.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT220

Studiepoengsreduksjon

M223: 9 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar. (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.