Hjem
Studentsider
Masteremne

Fluidmekanikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMAT253
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset gir en innføring i de grunnleggende lover og prinsipper som brukes for å beskrive bevegelse av væsker. Emnet gir studentene grunnlag for videre studier i hydromekanikk og anvendt matematikk, og i andre fag hvor kunnskaper i fluidmekanikk er viktige, som for eksempel meteorologi, oseanografi, hydrologi og deler av fysikk, astrofysikk, geologi og geofysikk. Sentrale temaer er bevaringslikninger, friksjonsfri strømning, Bernoullis likning, potensialstrømning i to dimensjoner, Navier-Stokes likninger og hvirvling. Dessuten gir emnet en innføring i de grunnleggende prinsipper i hydrodynamisk bølgeteori og stabilitetsteori.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Gjennomføre utledninger av Euler og Navier-Stokes likninger fra fysiske prinsipper.
 • Forklare den kvalitative forskjellen mellom friksjonsfri strømning og viskøs strømning.
 • Forklare effekten av randkrav, og dannelse av grensesjikt.
 • Forklare dispersjonseffekten i overflatebølger.
 • Gjengi forskjellige eksakte løsninger som Poiseuille strømning og potensialstrømninger.
 • Skjelne mellom forskjellige typer av ustabilitet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT252

Studiepoengsreduksjon

M242: 9 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.

Eksamensinformasjon