Hjem
Studentsider
Masteremne

Reservoarsimulering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT255
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, Engelsk ved behov. 
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i virkemåte og bruk av en reservoarsimulator for å studere strømning og produksjon av fluider i et porøst medium. I emnet brukes en kommersiell simulator, for tiden ECLIPSE. Praktisk bruk av denne, inkludert syntaks for inngangsdata og analyse av resultater, utgjør en stor del av emnet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Forklare de ulike parametrene som innvirker på trefase strøm i et reservoar, og hvordan disse parametrene modelleres i reservoarsimulatoren.
 • Definere en ECLIPSE inngangsfil med korrekt syntaks.
 • Analysere resultater fra ECLIPSE simulering ved programvare for postprosessering.
 • Forklare matematiske/fysiske modeller for fluid beskrivelse, likevektinitialisering, brønner, forkastninger og representasjon i ECLIPSE.
 • Forklare noen numeriske metoder som brukes av simulatorer, og teknikker for å løse store ikke-lineære og lineære system av likninger.
 • Forklare konvergenskontroll ved simulering, deriblant automatisk og manuell tidsstegkontroll.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT254, PTEK212, INF100

Studiepoengsreduksjon

MAT257: 5sp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 Godkjende obligatoriske oppgåver (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)

Vurderingsformer

Munnleg eksamen og evaluering av semesteroppgåva. Semesteroppgåve tel 2/3 og munnleg eksamen tel 1/3 på den endelege karakteren. Eksamen berre når emnet undervisast.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Eksamen berre når emnet undervisast.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.