Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Praktisk reservoarsimulering

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT257
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk, Engelsk om utvekslingsstudentar følgjer kurset.

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i virkemåte og bruk av en reservoarsimulator for å studere strømning og produksjon av fluider i et porøst medium. I emnet brukes en kommersiell simulator, for tiden ECLIPSE. Praktisk bruk av denne, inkludert syntaks for inngangsdata og analyse av resultater, utgjør en stor del av emnet. Innholdet i emnet utgjør om lag halvparten av stoffet i emnet MAT255.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Forklare de ulike parametrene som innvirker på tofase strøm i et reservoar, og hvordan disse parametrene modelleres i reservoarsimulatoren.
 • Definere en ECLIPSE inngangsfil med korrekt syntaks.
 • Analysere resultater fra ECLIPSE simulering ved programvare for postprosessering.
 • Forklare matematiske/fysiske modeller for fluid beskrivelse, likevektinitialisering, brønner, forkastninger og representasjon i ECLIPSE.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT254, INF100, PTEK212

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Munnleg eksamen og evaluering av semesteroppgåva. Semesteroppgåve tel 2/3 og munnleg eksamen tel 1/3 på den endelege karakteren. Eksamen berrenår emnet undervisast.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

MAT255: 5sp

Vurderingssemester

Eksamen berre når emnet undervisast.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.