Hjem
Studentsider
Masteremne

Numerisk løysing av differensiallikningar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT260
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i numeriske metoder for randverdiproblemer og løsning av velformulerte partielle differensiallikninger med endelig differanse/volummetode og (Petrov-)Galerkin metoder som endelige elementer og kollokasjonsmetoder (inklusive innføring i Gausskvadratur). Stabilitet- og feilanalyse er sentrale temaer samt analyse av randbetingelser.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • bruke skytemetoden for randverdiproblemer.
 • formulere og bruke endelig element/kollokasjonsmetode for randverdiproblemer.
 • analysere partielle differensiallikninger og bestemme velformulerte randbetingelser ved energimetoden.
 • formulere, bruke og analysere stabilitet (ved energimetoden) for semi-diskrete Galerkin- og endelig differanse metoder.
 • forstå fordeler og ulemper med ulike metoder for partielle differensiallikninger.
 • velge og bruke numerisk løsere for ordinære differensiallikninger og til tidsdiskretisering av partielle differensiallikninger.

Krav til forkunnskapar

MAT131 og MAT160

Tilrådde forkunnskapar

MAT160

Studiepoengsreduksjon

INF260: 10 ECTS

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oppgåver (gyldig i to semester: inneverande + hausten etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen 4 timar

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Matematisk institutt.

Kontakt studieveileder@math.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.10.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  22.09.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted