Hjem
Studentsider
Masteremne

Representasjonsteori

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT323
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i representasjonsteorien for endelige grupper og Liegrupper. En sentral metode er å representere grupper som symmetrier av endeligdimensjonale vektorrom. Slike representasjoner studeres gjennom deres karakterer.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Beherske bevisførelse for grunnleggende resultater i representasjonsteori.
 • Gjengi definisjoner og begreper knyttet til grupper og deres representasjoner.
 • Bestemme karaktertabeller i konkrete tilfeller.
 • Avgjøre spørsmål vedrørende grupper og deres representasjoner gitt karaktertabellene.
 • Bruke metoder knyttet til representasjonsteorien for de symmetriske gruppene.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT220

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatoriske aktivitetar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon