Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i analyse

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMAT331
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, Engelsk ved behov. 
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Innholdet i kurset vil kunne variere fra semester til semester. Aktuelle tema kan være funksjonalanalyse, geometrisk analyse, utvalgte emner omkring analytiske funksjoner og ikke-lineære differensiallikninger.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Forstå og arbeide med avanserte begreper i analyse.
 • Presentere ideer og bevis for teorier som behandles.
 • Beskrive anvendelsesområder og bakgrunn for teorien.
 • Illustrere teorien ved eksempler og problemløsning.
 • Dokumentere innsikt i metoder som brukes i matematisk forskning.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT211, MAT214 og MAT215. MAT232 er også nyttig, men ikke nødvendig.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar (gyldige i to semestre: inneværenda + neste)

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.