Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emner i topologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeMAT343
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk (Engelsk ved behov)
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Homotopisk algebra, geometrisk topologi, K-teori, homotopiteori, karakteristiske klasser, bruk av homotopiteori i analyse og algebra, høgt strukturerte ringspektra, operader og funktorkalkulus.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Forstå og bevise grunnleggende resultater i topologi.
  • Gjengi emnets viktigste definisjoner og begreper.
  • Bruke metoder fra algebraisk topologi til å besvare geometriske spørsmål.
  • Utføre beregninger i konkrete tilfeller.

Krav til forkunnskapar

MAT244

Tilrådde forkunnskapar

MAT242, MAT243

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon