Hjem
Studentsider
Masteremne

Bevaringsmetodar for elliptiske differensiallikningar

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMAT362
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk (Engelsk ved behov)

 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår - ved behov

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset behandler tre ekvivalente formuleringer for elliptiske likninger: integralformulering, variasjonsformulering og sadelpunktformulering. Med utgangspunkt i disse formuleringene utledes ulike numeriske metoder, og metodenes egenskaper drøftes. Det fokuseres på metoder som kan anvendes på koblede ikke-lineære differensiallikninger, slik som i reservoarsimulering.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Forklare integralformuleringen, variasjonsformuleringen og sadelpunktformuleringen for elliptiske likninger.
 • Drøfte egenskaper som bevarelse, monotoni, elliptisitet og koersitivitet.
 • Vurdere grunnleggende egenskaper til differensmetoden, elementmetoden, metoden med blandede elementer og kontrollvolummetoden.
 • Løse elliptiske likninger ved hjelp av disse metodene.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT234, MAT232

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.