Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Forkurs i matematikk for Erfaringsbasert Master

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterSommer
  • EmnekodeMAT600
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Undervisningssemester

Vår/sommer. F Kurset kan bli avlyst dersom det er få oppmeldte studenter

Undervisningsstad

Nettbasert, eventuelt fysisk i Bergen

Mål og innhald

Kurset er tiltankt søkere til Erfaringsbasert master som trenger 10 studiepoeng innenfor lineær algebra og/eller reell analyse for å oppfylle kravene til opptak.

Mål og innhold i kurset vil variere fra år til år, avhengig av hvilket områder de kontrete deltakerne trenger. Aktuelle emner kan vøre Riemannintegralet, grunnleggende egenskaper ved kurver og flater, konvergens av følger og rekker, vektorer og funksjoner av flere variabler samt lineære likningssystemer og deres løsninger, herunder matriser, determinanter, egenverdier og egenvektorer, ortogonaliet og kvadratiske former.

Læringsutbyte

Etter fullført emne sakl studentene kunne:

  • Forstå og arbeide med sentrale begreper i lineær algebra og/eller reell analyse
  • Presentere ideer og bevis for teorier som behandles
  • Beskrive anvendelsesområder og bakgrunn for teorien
  • Illustrere teorien ved eksempler og problemløsning

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Kurs med innhold tilsvarende til MAT111 eller MAT101 er anbefalt.

Krav til studierett

For å kunne delta på kurset må man ha søkt om opptak til Erfaringsbasert master. Hvis opptakskontoret gir tilsagn og eksamen på kurset er bestått, kan kandidaten starte på Erfaringsbasert master.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Inntil to obligatoriske arbeidskrav. Obligatoriske arbeidskrav er gydlig i to semester: inneværende og påfølgende semester.

Vurderingsformer

Muntlig eksamen, nettbasert eller fysisk.

Karakterskala

Ved sensur blir karakterskalaen A-F benyttet.

Vurderingssemester

Eksamen vil være i august.

Emneevaluering

Studentene skal evaluere undervisningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Administrativt ansvarleg

Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev studiekonsulenten på Instituttet.