Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel

Beskrivelse

Matematikk 2 går over eit studieår og består av to emne à 15 studiepoeng:

MAT611: Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel (haust)
MAT612: Matematikk i nyare tid og utvalde emne med digitale hjelpemiddel (vår) 

For opptak til Matematikk 2, må du ha:
- godkjend lærarutdanning
- 20 studiepoeng matematikk som dekkjer kalkulus og fortrinnsvis lineær algebra tilsvarande MAT111 og MAT121. Alternativt: MAT601 og MAT602.

For å kunne gjennomføre emnet, må du ha tilgang til ein matematikklasse.

Les meir om Matematikk 2:
https://www.uib.no/utdanning/evu/114290/matematikk-2-l%C3%A6rere-8-13-trinn

Søkarar til lokalt suppleringsopptak får i utgangspunktet tilbod om studieplass på båe emna samla. Dersom du ønsker å berre ta eitt av dei to emna, må du ta kontakt med UiB Videre, tlf 55 58 20 40, e-post videre@uib.no

Undervisning

Samlingar studieåret 2019-2020

Dei tre første samlingane i semesteret vert lagt til onsdag-fredag, den siste torsdag-laurdag. Dersom det blir mange deltakarar vert gruppa delt i to parti. Då vil parti 2 ha samlingar torsdag, fredag og laurdag i dei same vekene.

 

MAT611 hausten 2019:

Tre obligatoriske samlingar à 3 dagar:
Veke 35
Veke 39
Veke 44

I tillegg ei 4. samling, som er frivillig:
Veke 48

MAT612 våren 2020:


Tre obligatoriske samlingar à 3 dagar:
Veke 2
Veke 7
Veke 12

I tillegg ei 4. samling, som er frivillig:
Veke 19

Kontakt

Kontakt

UiB Videre

videre@uib.no

55 58 20 40

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  13.12.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  29.11.2019

Tilgjengelege kurs

Haust 2019
Kursdato: 28.08.2019 - 27.05.2020
Pris: Ikkje fastsett
Søknadsfrist: Frist utløpt