Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Algoritmisk tenking og programmering i matematikkfaget

Beskrivelse

MAT625 er et videreutdanningskurs for matematikklærere som tar for seg algoritmisk tenkning og programmering som læringsfremmende verktøy i matematikkfaget. Kurset går på deltid over ett studieår høst/vår og tar opp følgende tema:

  • Programmering som lærings- og undervisningsverktøy i matematikkfaget, med spesiell vekt på programmeringsspråket Python.
  • Algoritmisk tenkning og utforsking i matematikkfaget
  • Problemløsning og implementasjon av algoritmer
  • Kjente matematiske problemer som kan løses konstruktivt ved hjelp av programmering
  • Kritisk kompetanse innen teknologi og matematisk modellering

Dette studiet inngår ikke i Utdanningsdirektoratets katalog over videreutdanningstilbud gjennom Kompetanse for kvalitet. Det er likevel mulig å søke Utdanningsdirektoratet om støtte til å ta dette studiet, du må da søke Utdanningsdirektoratet om støtte innen 1. mars OG krysse av for at du ønsker å få studieavgiften dekket.

Målgruppe

Lærere som underviser i matematikk i videregående skole.

Undervisning

Kurset gir 15 studiepoeng og er organisert som et deltidsstudium over ett år, med oppstart om høsten. Undervisningen består av totalt 6 studiesamlinger ved UiB, 3 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret.

Samlinger 2020 - 2021:

Uke 36: 03.- 04. september
Uke 42: 15.- 16. oktober
Uke 50: 10.- 11. desember

Uke 4: 28.- 29. januar
Uke 11: 18.- 19. mars
Uke 18: 06.- 07. mai

Torsdager kl. 10.15 - 16.00
Fredager kl. 09.15 - 16.00

Vurdering / eksamen

Mappevurdering. Innleveringsfrist bestemmes av emneansvarlige i samråd med deltakerne.

Studiefinansiering

Dette videreutdanningstilbudet inngår ikke i det ordinære videreutdanningstilbudet gjennom Kompetanse for kvalitet. Som lærer kan du likevel søke om å få innvilget støtte til studieavgiften. Mange av de lærerne som tidligere har tatt for for eksempel videreutdanning i GeoGebra ved UiB har fått innvilget slik støtte gjennom Utdanningsdirektoratet.

Du søker om støtte til studieavgift fra Utdanningsdirektoratet ved å følge de samme søknadsprosedyrene og -fristene som gjelder for de ordinære Kompetanse for kvalitet-tilbudene, men husk å krysse av for at du søker støtte til "annet tilbud". Mer informasjon om dette finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Merk! Du må søke om opptak til selve studiet direkte til UiB, i tillegg til eventuell søknad om finansiering via Utdanningsdirektoratet.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Du må ha minimum 30 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk fra før. Vi anbefaler at du har matematikkdidaktikk fra PPU eller annen lærerutdanning.

Du må levere dokumentasjon på nødvendige forkunnskaper samtidig som du søker. Ha skannet dokumentasjon klar før du starter søknadsprosessen.

Rangering av søkere
Dersom det er flere søkere enn plasser, vil søkere med mest fordypning i matematikk prioriteres.

Kontakt

Kontakt

UiB Videre

55 58 20 40

videre@uib.no

Matematisk institutt

v/ Marianne Jensen

55 58 28 41

marianne.jensen@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 2020
Kursdato: 20.08.2020 - 30.04.2021
Pris: NOK 25000
Søknadsfrist: 22.04.2020