Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvaldte emne i matematikkdidaktikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeMATDID350
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og/eller vår

Mål og innhald

Emnet har som mål å gjere studenten klar til å skrive masteroppgåve i matematikkdidaktikk. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten utvikle kompetanse innan eit matematikkdidaktisk kunnskapsområde og kunnskap om relevante forskingsmetodar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om eit matematikkdidaktisk forskningsområde
 • har inngåande kunnskap om utvalde forskingsmetodar relevant for forskningsområdet

Ferdigheiter

Studenten

 • kan identifisere og analysere forskingslitteratur knytt til ei matematikkdidaktisk problemstilling
 • kan planlegge eit matematikkdidaktisk masterprosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståind av matematikkdidaktikk som forskingsfelt
 • har forståing av etiske problemstillingar knytt til matematikkdidaktisk forsking

Krav til forkunnskapar

Har bestått minst 60 studiepoeng i matematikk, og bestått MATDID220

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten les ei liste med matematikkdidaktiske forskingsartiklar, og les også avtalt litteratur om forskingsmetodar. Litteraturliste vert avtalt med rettleiar og emneansvarleg.

Studenten er med på så mange seminar som det blir gjort avtale om med rettleiar og emneansvarleg. Rettleiar og emneansvarleg kan også avtale at stududenten skal presentere ein eller fleire artiklar.

Vurderingsformer

Prosjektoppgåve

Litteraturliste

Litteraturliste vert avtalt med rettleiar og emneansvarleg.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar