Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Matematikksirkelen

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMATSIRK
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet går over to semestre, start høst.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Grunnleggende matematisk teori for grupper og symmetrier, med anvendelser.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal elevene kunne:

Kunnskaper:

 • Grupper og undergrupper
 • Normalundergrupper og kvotientgrupper
 • Gruppevirkninger
 • Klassifikasjon av endeliggenererte abelske grupper
 • Modulo regning og det kinesiske residy teorem
 • Klassifikasjon av tapetmønstre (mosaikker) og frisegrupper
 • Speilingsgrupper og kaleidoskoper

Ferdigheter:

 • Kunne klassifisere ulike symmetrimønstre
 • Kunne moduloregning

Generell kompetanse:

 • Forstå formelle matematiske bevis
 • Kunne gjennomføre bevis

Krav til forkunnskapar

R1

Tilrådde forkunnskapar

R1 + R2. R2 kan tas parallelt

Krav til studierett

Emnet er kun åpent for elever på videregående skole, som vil få studierett UNG.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innleveringsoppgaver.

Vurderingsformer

- Obligatoriske arbeidskrav inngår i vurderingsgrunnlaget for karakteren, og innleveringer teller 25% av karakteren.

- Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 75% av karakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet brukes karakterskalaen A-F

Vurderingssemester

Det er kun eksamen om våren.

Emneevaluering

Undervisningen evalueres i tråd med UiB og instituttets kvalitekssikringssystem

Kontakt

Administrativ kontaktperson: studieveileder@math.uib.no, tlf 55 58 28 34