Hjem
Studentsider
Masteremne

Praktiske og kliniske ferdigheiter

 • Studiepoeng6
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMED6-FERD
 • Talet på semester2
 • Ressursar

Mål og innhald

Emnet er for studentar på kull 17, og emnet har som mål å sikre at studentane har fått opplæring og øving i kliniske og praktiske ferdigheiter, som dei opprinneleg skulle ha fått i vårsemesteret 2020.

Det er utarbeida eiga momentliste for OSKE i MED6 og undervisninga i dette emnet vil legge opp til praktisk og klinisk trening i det som ikkje ble undervist i MED6 våren 2020 , denne ligg tilgjengeleg for studentar i MittUiB.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i hvordan klinisk undersøkelse og enkle prosedyrer er basis i pasientutredning og -behandling
 • forstår betydningen av viktige patologiske funn
 • har innsikt i prinsipper for håndtering av skader og hjertestans

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjennomføre et sett sentrale kliniske prosedyrer inklusive målrettet undersøkelse av ledd og abdomen
 • kan gjennomføre orienterende ultralyd av abdominalorganene etter 6+-protokollen
 • kan bidra til effektiv avansert hjerte-lungeredning og sikring av traumepasient

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere godt med pasienter med sykdom i ulike organsystemer
 • kan kommunisere effektivt med annet helsepersonell i akuttsituasjoner
 • kan gjennomføre et sett sentrale kliniske prosedyrer i henhold til momenliste over praktiske og kliniske ferdigheter, inklusive målrettet undersøkelse av ledd og abdomen

Krav til forkunnskapar

Fullført MED6

Krav til studierett

Medisinstudiet

Arbeids- og undervisningsformer

Instruksjon og trening i praktiske og kliniske ferdigheter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisningen som tilbys er ikke obligatorisk, men dersom man melder seg på en gruppe er det forventet at man møter opp

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform: ein praktisk stasjonseksamen, kalla Objektiv Strukturert Klinisk Eksamen (OSKE). Testing av innarbeidde ferdigheiter frå dei første 3 årene av studiet, der fag frå 5. og 6.semester spesielt vil bli vurdert.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Programansvarleg

Programutvalget for medisin (PUM) har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Jan Gunnat Hatlebakk, Klinisk institutt 1

Administrativt ansvarleg

Det medisinske fakultet v/ Klinisk institutt 1 har det administrative ansvaret for emnet

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie@kliniskmedisin.uib.no

studie@kliniskmedisin.uib.no

Studierettleiar kan kontaktast her: Lise.amble@uib.no

Tlf 55 58 54 29