Hjem
Studentsider
Masteremne

Praktiske og kliniske ferdigheiter

Hovedinnhold

Mål og innhald

Emnet er for studentar på kull 17, og emnet har som mål å sikre at studentane har fått opplæring og øving i kliniske og praktiske ferdigheiter, som dei opprinneleg skulle ha fått i vårsemesteret 2020.

Det er utarbeida eiga momentliste for OSKE i MED6 og undervisninga i dette emnet vil legge opp til praktisk og klinisk trening i det som ikkje ble undervist i MED6 våren 2020 , denne ligg tilgjengeleg for studentar i MittUiB.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i hvordan klinisk undersøkelse og enkle prosedyrer er basis i pasientutredning og -behandling
 • forstår betydningen av viktige patologiske funn
 • har innsikt i prinsipper for håndtering av skader og hjertestans

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjennomføre et sett sentrale kliniske prosedyrer inklusive målrettet undersøkelse av ledd og abdomen
 • kan gjennomføre orienterende ultralyd av abdominalorganene etter 6+-protokollen
 • kan bidra til effektiv avansert hjerte-lungeredning og sikring av traumepasient

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere godt med pasienter med sykdom i ulike organsystemer
 • kan kommunisere effektivt med annet helsepersonell i akuttsituasjoner
 • kan gjennomføre et sett sentrale kliniske prosedyrer i henhold til momenliste over praktiske og kliniske ferdigheter, inklusive målrettet undersøkelse av ledd og abdomen

Krav til forkunnskapar

Fullført MED6

Krav til studierett

Medisinstudiet

Arbeids- og undervisningsformer

Instruksjon og trening i praktiske og kliniske ferdigheter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisningen som tilbys er ikke obligatorisk, men dersom man melder seg på en gruppe er det forventet at man møter opp

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsform: ein praktisk stasjonseksamen, kalla Objektiv Strukturert Klinisk Eksamen (OSKE). Testing av innarbeidde ferdigheiter frå dei første 3 årene av studiet, der fag frå 5. og 6.semester spesielt vil bli vurdert.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Kontakt

studie@kliniskmedisin.uib.no

studie@kliniskmedisin.uib.no

Studierettleiar kan kontaktast her: Lise.amble@uib.no

Tlf 55 58 54 29

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Obj. structured clinical examination (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.09.2021
  Eksamenssystem
  QPERCOM
 • Vurderingsordning: Obj. structured clinical examination (Utsatt eksamen)

  Trekkfrist
  01.09.2021
  Eksamenssystem
  QPERCOM