Hjem
Studentsider
Masteremne

Niande semester medisinstudiet medisinsk genetikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

2 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår og haust

Tilbys kun til studenter som har vært på utveksling i MED9

Mål og innhald

The MED9-GEN course builds directly on the competence and skills that the student has acquired in basic/formal genetics in MED3. The course will show how competence and skills in clinical genetics can be used to handle, diagnose, counsel and treat patients and at-risk persons in families with suspected hereditary disorders and syndromes.

Ordinary teaching in clinical genetics in MED9: One week of lectures and interactive sessions in Bergen.

Læringsutbyte

On completion of MED9-GEN student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:

Knowledge

 • The student knows with the most common inherited human disorders and syndromes as well as approach concerning care of rare diseases
 • The student understands the principles, use and cost-benefit aspects of laboratory diagnostics in medical genetics
 • The student is familiar with legislation and ethical aspects in medical genetics, including prenatal diagnostics

Skills

 • The student is capable of drawing and interpreting pedigrees in medical genetics
 • The student is capable of identifying suspected inherited disorders within a family, and calculating empirical risks
 • The student is capable of producing a report for the referral of patients or families to diagnostic service and counselling in medical genetics in Norway

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått 8. semester i medisinstudiet.

Må ha vært på utveksling i MED9

Studiepoengsreduksjon

MED9 Niande semester i medisinstudiet

Krav til studierett

Medisinstudiet

Arbeids- og undervisningsformer

selvstudie

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

1 hour written exam

Hjelpemiddel til eksamen

 • Dictionary (non-medical)
 • Basic calculator without memory card and not capable of communicating online or via short range transmitters

Karakterskala

bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret. Mer informasjon på Mitt UiB

Emneevaluering

Every 18 months

Programansvarleg

Programutvalet for medisin (PUM)

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 2

Kontakt

Semesterkoordinator: Thea.Midtun@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.03.2023, 09:00
  Varigheit
  1 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.06.2023, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.06.2023, 10:00
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen