Hjem

Utdanning

Masteremne

Pediatri

Mål og innhald

Dette emnet høyrer til studieplanen frå 2005, som vi held på å avvikle. Siste semester for undervisning og ordinær vurdering/eksamen i emnet er hausten 2017.

Dersom det er studentar utan bestått resultat i emnet, vert det satt opp ny vurdering/eksamen for desse studentane våren 2018 og hausten 2018. Eventuelle studentar som ønsker å forbetre eit tidlegare resultat, kan ta eksamen dersom det vert satt opp ny eksamen for kandidatar utan bestått resultat.

Pediatri (barnesykdommer) er læren om det friske og syke barnet. Faget omfatter dermed individer i vekst og utvikling, samt de sykdommer som rammer dem i denne prosessen. For at man skal kunne identifisere avvik fra det normale, må arbeidet med diagnostikk, behandling og oppfølging av syke barn være forankret både i solide kunnskaper om normal utvikling og forståelse av patofysiologiske mekanismer. Pediatri er en aldersavgrenset disiplin, og derfor legges det stor vekt på helhetlig tilnærming og forståelse av at barns helse er nært knyttet til vekst og fysisk, psykisk og kognitiv utvikling, og til samspill med familie og samfunnet.
Innhold:

 • Nyfødtmedisin
 • Vekst og utvikling, ernæring, fysisk aktivitet
 • Forebyggende og sosial pediatri
 • Nevrologiske sykdommer, endokrine sykdommer, hematologiske og onkologiske sykdommer, infeksjonssykdommer og immundefekter, lungesykdommer, allergiske lidelser, ledd- og skjelettsykdommer, kardiologiske sykdommer, gastrointestinale sykdommer, sykdommer i nyrer, urinveier og genitalia, hudsykdommer hos barn
 • Habilitering
 • Internasjonal barnehelse
 • Etikk ved behandling av barn

Undervisningen i pediatri har fokus på barn og unges helsetilstand og sykelighet. Systematisk tilnærming til den diagnostiske prosessen er grunnlaget for all god klinisk praksis og tillegges stor vekt i all undervisning

Læringsutbyte

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om barns normale vekst og utvikling
 • Ha kunnskap om barns ernæringsmessige, medisinske og psykososiale behov
 • Ha kunnskap om de vanligste og de mest alvorlige somatiske og psykosomatiske sykdommer, medfødte og ervervede utviklingsavvik hos barn.
 • Ha tilstrekkelig kunnskap om sjeldnere sykdommer til at mistanke om disse vekkes
 • Ha kunnskap om barn og familiers rettigheter
 • Ha kunnskap om farmakologiske forhold knyttet til vekst og utvikling

Ferdigheter:

 • Kunne kommunisere med foreldre og barn og ta opp en god anamnese
 • Kunne utføre klinisk undersøkelser av barn og vurdere et barns vekst og utvikling
 • Kunne vurdere et akutt sykt barn og beherske diagnostikk og behandling av vanlige sykdommer samt øyeblikkelig hjelp situasjoner
 • Kunne bedømme symptomer og funn i forhold til normal variasjon og alder.
 • Kunne gjennomføre hjerte- og lungeredning av barn (også nyfødte)

Generell kompetanse:

 • Utviklet holdninger som skaper kontakt, trygghet og tillit hos barn og familie.
 • Utvikle kunnskaper og ferdigheter som gjør det mulig å kjenne igjen og forstå betydningen av avvik fra det normale.
 • Studentene skal kunne identifisere barns medisinske, sosiale og emosjonelle behov, og kunne sette i verk sykdomsforebyggende tiltak

Reflektere over vanlige etiske problemstillinger leger møter i forhold til behandlingen av alvorlig syke barn

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen gis som :

 • Forelesninger
 • Deltagelse ved poliklinikk der det også kalles inn pasienter spesielt for studentene
 • Kliniske undersøkelse i grupper (5-6 studenter sammen med en av avdelingens leger)
 • Deltakelse ved vanlig post- og vaktarbeid (uketjeneste)
 • Deltakelse på kveldspoliklinikk for akutt syke barn
 • Pasientdemonstrasjoner
 • Barselvisitter
 • Hjerte-lunge-redning (HLR)
 • Mye er basert på mester-svenn undervisning på avdeling og poliklinikk

Utplassering på samarbeidende avdelinger i Stavanger, Førde eller Haugesund i en del av terminen

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undersøkelsesteknikk, deltakelse i det praktiske arbeidet på avdelingene, journalopptak. Undervisningsvisitter (klinisk undersøkelse av barn), uketjeneste med opptak av journaler, gruppeundervisning (nyfødtmedisin), tjeneste på poliklinikk samt klinikker i utplasseringsperioden. Tjenestekort med må være godkjent før en får gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Undersøkelsesteknikk, deltakelse i det praktiske arbeidet på avdelingene, journalopptak. Undervisningsvisitter (klinisk undersøkelse av barn), uketjeneste med opptak av journaler, gruppeundervisning (nyfødtmedisin), tjeneste på poliklinikk samt klinikker i utplasseringsperioden. Tjenestekort med må være godkjent før en får gå opp til eksamen.

Litteraturliste

Lærebøker, utleverte momenter fra forelesninger samt vitenskapelige artikler

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  08.03.2018, 09:00
  Varigheit
  2.3 timer
  Trekkfrist
  01.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  15.06.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen