Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Midtveisevaluering ph.d. K2

Hovedinnhold

Kursomtale

Kursinnhald

Alle ph.d.-kandidater skal gjennomføre midtveisevaluering omtrent halvveis i sin avtaleperiode, og senest innen 2/3 av ph.d.-perioden. Midtveisevalueringen er en viktig del av kvalitetssikringen av fremdriften i ph.d.-prosjektet, og skal bidra til at kandidater kan bli ferdig med avhandlingen innenfor tidsrammen. Dersom kandidaten ikke kan gjennomføre midtveisevalueringen det semesteret den er satt opp i utdanningsplanen må de søke om utsettelse til instituttet. Hvis midtveis blir utsatt på grunn av rettighetsfestet foreldrepermisjon skal midtveis gjennomføres det første semesteret man er tilbake.

Retningslinjer

Det medisinske fakultet har utarbeidet egne retningslinjer for midtveisevalueringen. Instituttene kan i tillegg ha egne prosedyrer for gjennomføringen. Dersom midtveisevaluering avdekker forsinkelser eller andre utfordringer, skal instituttet, ved forskningsleder, sette i gang oppfølging innen én måned.www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/retningslinjer_for_midtveisevaluering_ved_med_vedtatt_05.09.16.pdf

Retningslinjer for midtveisevalueringen

Gjennomføring

Senest to uker før evalueringen leverer kandidaten en kort skriftlig rapport der det redegjøres for progresjon og status for:

  • Vitenskapelig aktivitet og resultater
  • Publikasjoner
  • Opplæringsdelen (kandidaten skal i tillegg legge ved en utskrift fra studentweb)
  • Plan for gjennomføring og planlagt tidspunkt for innlevering
  • Eventuelle problemer/kommentarer

Rapporten skal være på minimum 2 sider, men instituttet kan bestemme et større omfang og om det skal kreves øvrig skriftlig dokumentasjon. Fakultetet har utarbeidet en mal som kan benyttes dersom ønskelig.

Kandidatene holder en presentasjon på minimum 15 minutter med status for sitt doktorgradsarbeid for komiteen, med påfølgende spørsmål / diskusjon (ca. 10 min.) Fakultetet har utarbeidet en mal for presentasjonen som kan benyttes dersom ønskelig.

Skjema med instruks for komiteen

Etter presentasjonen fyller komiteen ut og signerer et eget evalueringsskjema samt protokoll for godkjent midtveisevaluering. Skjema med instruks for komiteen kan lastes ned her:www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/evalueringsskjema_med_instruks_til_komiteen_0.rtf

Evalueringsskjema for komiteenwww.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/midway_evaluation_form_with_guidance_0.rtf

Midway evaluation form for the committee

Studiepoeng

1

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Påmelding gjennom StudentWeb (http://studentweb.uib.no) innan 1.februar / 1.september

Inngår i opplæringsdel

Obligatorisk for alle kandidatar i forskarutdanninga som får si hovudrettleiing ved Klinisk institutt 2

Fagleg overlapp

Ein kandidat kan berre ha ein kode for midtveisevaluering i sin opplæringsdel, og gjennomfører evalueringa normalt ved det instituttet der han/ho får sin hovudrettleiing.

Utfyllande informasjon

Kontaktinformasjon

irene.hjelmaas@uib.no

Kontakt

Eksamensinformasjon