Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon i fotografi

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMEME105
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / English.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor.

Fulltid/deltid

Full time.

Undervisningssemester

Autumn.

Undervisningsstad

Campus Møllendal at UiB.

Mål og innhald

This is one of four medium and method based modules that students must choose from.

The course provides an introduction to the position of photography in contemporary art. In addition, there will be an introduction to basic analog and digital photographic techniques. The course looks at main directions in photography as artistic expression.

 

Dette er ett av fire metode/medium-emner som studenter kan velje mellom.

Emnet gir en introduksjon til fotografiets posisjon i samtidskunsten. I tillegg vil det bli introduksjon i grunnlegende analoge og digitale fotografiske teknikker. Emnet ser på hovedretninger innen fotografi som kunstneriske uttrykk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kjennskap til forskjellige fotografiske retninger
 • Grunnleggende forståelse av analoge og digitale teknikker
 • Grunnleggende kjennskap til fotografiets historie.

Ferdigheiter

 • Kan utføre elementære mørkeromsteknikker
 • Har elementære ferdigheter i skanning av negativer

Generell kompetanse

 • Har grunnleggende forståelse for hvordan arbeid i fotografisk verksted og studio kan forme kunstneriske resultater.

Krav til forkunnskapar

None.

Tilrådde forkunnskapar

None.

Krav til studierett

This module requires admission to the Bachelor's Programme in Fine Art and is offered to students in their first semester.

Master`s students in Fine Art also can apply for admission to this module, but bachelor's students are prioritized.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Demonstrations
 • Self-directed studio practice
 • Peer critique
 • Individual tutoring
 • Technical tests.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oral presentation(s), either individual or in a group learning enviroment (max. 20 min).

(Compulsory assignment and attandance must be approved for the student to enter the exam)

Vurderingsformer

A summative "portfolio" of practical course work.

(Submission)

Karakterskala

Passed / Not passed.

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Autumn.

Emneevaluering

The module is evaluated every third year in accordance with UiB's Quality System.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet med emner.

Administrativt ansvarleg

Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.

Kontakt

Study Adviser can be contacted here: studierettleiar.kmd@uib.no or 55587300

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppsummerande portfolio

  Innleveringsfrist
  01.11.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen