Hjem
Studentsider
Masteremne

Introduksjon i skulptur og installasjon

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeMEME308
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / English.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Fulltid/deltid

Full time.

Undervisningssemester

Autumn.

Undervisningsstad

Campus Møllendal at UiB.

Mål og innhald

This is one of four medium and method based modules that students must choose from.

This module provides an introduction to basic knowledge of sculpture and installation, as well as the development of practice in relation to sculpture and installation.

In the field of sculpture and installation, you can work with a number of different techniques, methods and materials. The course provides an introduction to the field, through historical references, contemporary practices and different techniques. Practical assignments are the main component of the course.

Dette er ett av fire metode/medium-emer som studenter kan velje mellom.

Emnet gir en innføring i grunnleggande kjennskap til skulptur og installasjon, samt utvikling av praksis i relasjon til skulptur og installasjon.

I skulptur- og installasjonsfeltet kan man arbeide med en rekke ulike teknikkar, metodar og materialar. Emnet gir en introduksjon til feltet, gjennom historiske referansar, samtidige praksisar og forskjellege teknikkar. Praktiske oppgåver er hovudkomponenten i emnet.

Læringsutbyte

Learning outcome

Knowledge:

 • Specialized knowledge of key principles and theories of practices, in Sculpture and Installation.
 • Knowledge of the history and traditions of the field of sculpture and how this relates to the student¿s artistic practice.
 • A high level of contextual awareness of contemporary professional and research developments in the field.

Skills:

 • In-depth understanding of a range of practical approaches and tools relevant to Master¿s project.
 • In-depth awareness of sources of information, and how to employ these in updating personal knowledge and understanding.

General Competence:

 • Tacit skills in handling tools, materials and techniques with a high level of competence and awareness.
 • Cognitive skills in reflection and application of knowledge through practice and in direct relevance to Master¿s project.
 • Can identify and apply connections between subject matter and related cultural contexts.

Krav til forkunnskapar

None.

Tilrådde forkunnskapar

None.

Krav til studierett

Master`s students in Fine Art can apply for admission to this module, but bachelor's students are prioritized.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Presentations
 • Practical assignments
 • Self-directed studio practice
 • Peer critique
 • Individual tutoring
 • Lectures

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Oral presentation(s), either individual or in a group learning enviroment (max. 20 min).

(Compulsory assignment and attandance must be approved for the student to enter the exam)

Vurderingsformer

A summative "portfolio" of practical course work.

(Submission)

Karakterskala

Passed / Not passed.

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Autumn.

Emneevaluering

The module is evaluated every third year in accordance with UiB's Quality System.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet med emner.

Administrativt ansvarleg

Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.

Kontakt

Study Adviser can be contacted here: studierettleiar.kmd@uib.no or 55587300

Eksamensinformasjon