Hjem
Studentsider
Masteremne

Maleri og fotografi: representasjon og apparatet

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMEME321
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Fulltid/deltid

Fullttid.

Undervisningssemester

Vår.

Mål og innhald

Fordypning og innsikt i valgt fokusområdet og inter-relasjon og påvirking frå relatert praksis / fokusområdet.

Emne lager en kontekstuell paraply for å diskutere maleriets og fotografiets forhold til representasjon og de har påvirket utvikling av maleriets og fotografiets bildespråk. Emne gir mulighet til videre utvikling av teknikker knyttet til fokusområdene.

Læringsutbyte

Kunnskap

Dypere forstålese av fokusområdets problemstillinger

 • knytte fokusområdets tradisjoner med eget kunstnerisk praksis
 • Fordypning i tekniske metoder og teknikker og forrståelsen for vertøyets betyning i produsjonen av bildet

Ferdigheiter

Ha et reflektert forhold til teknisk og tradisjon relatert til fokusområdet

Generell kompetanse:

 • å se sitt eget kunstnerisk praksis i en større fagtradisjon
 • få en bred forståelse av samtidse maleri og fotografipraksis i et kunst kontekst samt fordype seg i materialer og metoder.

Tilrådde forkunnskapar

Introduksjonsemene MEME305 og/eller MEME306.

Krav til studierett

Dette emnet har krav til studierett i Masterprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesing og samtaler

Individuell- og gruppeveiledning

Introduksjon til spesialiserte redskaper og teknikker

Tekniske innføring, øvelser og eksprimentering

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minst 80% tilstedeværelse er forventet.

Vurderingsformer

Kunstnerlisk innlevering.

Summative "portfolio" of practical course work.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår /Spring.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.

Annen informasjon

Utfyllande semesteromtale

The Hyperreal and the apparatus module will provide a deepening insight into the focus areas of photography and painting and the inter-relationship and influence between the two media.

This module will create a contextual umbrella to discuss painting and photography's relationship to representation and how they have influenced the development of painting and photography's visual language. The term hyper-realism appeared in the early 1970s to describe a resurgence of particularly high-fidelity realism in painting at that time. It is also called super-realism, and in painting is synonymous with photorealism. The history of photography is also entwined in this story as well as with the idea of the Hyperreal. We will explore these themes both conceptually and practically and look at historical precedents such as the 19th century panorama, the kaiser panorama, and the camera obscura.

The module provides the opportunity for further development of techniques linked to the focus areas.

Activities will include - Reading and conversations, Individual and group guidance, Introduction to specialized tools and techniques, technical introductions, exercises and experimentation.

Teachers:

Eamon O'Kane

Ina Steiner

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@xx-uib.no

Tlf 55 58 73 38

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppsummerande portfolio

  Innleveringsfrist
  28.02.2023, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen