Hjem
Studentsider
Masteremne

Keramikk og skulptur: Poetics of Space

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMEME323
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Fulltid/deltid

Fulltid / Full time.

Undervisningssemester

Vår / Spring.

Undervisningsstad

Campus Møllendal at UiB.

Mål og innhald

Emnet har fokus på tre-dimensjonal praksis, vor man får anledning til å anvende og eksperimentere med forskjellege tilnærmingar til skulptur og installasjon ut frå innhol, kontekst, materialar og teknikkar. Målet for emnet er utvikling av arbeid som har et særlig fokus på relevante tematikk innan feltet, som diskuterast gjennom eksemplar og praktiske erfaringar.

Læringsutbyte

Kunnskap

En dypere forståelse for tradisjoner og underliggende prinsipp innen keramikk, skulptur og installasjon, og hvordan man kan anvende og utvikle dette i et samtidig uttrykk.

Ferdigheiter

Eksperimentell praktisk erfaring med utvikling av arbeidsprosesser og resultater relevant for fagområdet.

Generell kompetanse:

Utvikle selvstendige arbeidsmetoder og prosesser, og kunne orientere seg innen fagfeltet for bruk i egen praksis.

Krav til studierett

Dette emnet har krav til studierett i Masterprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Demonstrations
 • Group workshop(s)
 • Self-directed studio practice
 • Peer critique
 • Individual/ group tutoring

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minst 80% tilstedeværelse er forventet.

Vurderingsformer

Kunstnerlisk innlevering.

Summative "portfolio" of practical course work.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Pass / fail.

Vurderingssemester

Vår / spring.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.

Annen informasjon

Utfyllande semesteromtale

During this course, you will be introduced to multiple ways of working with sculpture, installation, ¿clay, ceramics, and mixed media with a focus on ¿place, space, and site-based practices. We will use lectures, workshops, and group discussions to develop skills, ¿gain historical context, and reach new insights into one's own work and that of each other. Assignments will be given ¿to develop ¿a deeper engagement with and sensitivity to ¿site and place ¿ domestic and public, inside and outside, natural and constructed, and so on.

The course is based over ¿six weeks and includes both individual and group tasks and activities. Different weeks ¿have different focuses; we will investigate the concept of place in relation to sculptural practice, ¿look at site and localised material origins, ¿explore spaces one can create with sculptural ¿expressions, and use self-directed time to delve further into methods you find most relevant ¿in developing ¿and enriching your practice.

Teachers:

Corrina Thornton

Astrid Sleire

Chloe Lewis

Bjørn Mortensen

Kontakt

Study Adviser can be contacted here: studierettleiar.kmd@uib.no or 55587300

Eksamensinformasjon