Hjem
Studentsider
Masteremne

Nye media og performance: Extended Embodiment

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeMEME324
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk / engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Fulltid/deltid

Fulltid / full time.

Undervisningssemester

Vår / spring.

Undervisningsstad

Campus Møllendal / UiB.

Mål og innhald

Extended focus and insight into timebased art.

The relationship between embodiment and performativity in various media-formats are discussed through examples of contemporary art and contemporary culture.

Through the development of an individual and/or a group project the student will aquire experimental knowledge of intermedial art and the use of time and format.

Læringsutbyte

Kunnskap

The student will aquire

 • A deeper understanding of the traditions and history of the timebased arts, the technological possibiltities and current developments in media-art and related art-forms.
 • Experimental practical knowledge from the development of artistic projects.

Generell kompetanse:

 • å se sitt eget kunstnerisk praksis i en større fagtradisjon.

Tilrådde forkunnskapar

Introduksjonsemnene MEME103 og/eller MEME107.

Krav til studierett

Dette emnet har krav til studierett i Masterprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Demonstrations
 • Group workshop(s)
 • Self-directed studio practice
 • Peer critique
 • Individual/ group tutoring

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minst 80% tilstedeværelse er forventet.

Vurderingsformer

Kunstnerlisk innlevering.

Summative "portfolio" of practical course work.

Emneevaluering

The module is evaluated every third year in accordance with UiB's Quality System.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet med emner.

Administrativt ansvarleg

Faculty of Fine Art, Music and Design holds the administrative responsibility for the module and studyprogram.

Annen informasjon

Utfyllande semesteromtale

Teachers:

David Rych

Lilibeth Rasmussen

Kontakt

Study Adviser can be contacted here: studierettleiar.kmd@uib.no or 55587300.

Eksamensinformasjon