Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Praksis i medie- eller informasjonsverksemd

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeMEVI261
  • Talet på semester1
  • Språk

    Norsk

  • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kurset skal gi studentane høve til å praktisere tileigna kunnskapar i ein praksissituasjon. Målet er at studentane får erfaring med arbeidet som journalist i praksis. Emnet omfattar ein praksisperiode over eit lengre tidsrom der studenten tek del i ulike arbeidsoppgåver innan journalist- eller informasjonsverksemd. Studentane får rettleiing gjennom heile praksisperioden.

Læringsutbyte

Etter avslutta emne kan kandidaten

  • nytta teoretiske og praktiske kunnskapar i eit praktisk journalistisk miljø
  • arbeida redaksjonelt både individuelt og i samarbeid med andre

Krav til forkunnskapar

Ingen. Opptaket er avgrensa.

Krav til studierett

Emnet er reservert studentar på bachelorprogrammet i journalistikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Rettleiing under praksisperiode

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Evaluering av praksisperiode og oppgåver etter karakteren "bestått" - "ikkje bestått".

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@media.uib.no