Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Vitenskap i vår tid

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gjev innsikt i naturvitskapanes tenkemåtar og kjenneteikn og om samspelet mellom samfunn, teknologi og fag. Gjennom arbeidet med prosjektoppgåve og fagleg rettleiing vert studentane trent i å undersøke vitenskap involvert i aktuelle kontroverser og hvordan begreper og metoder fra metodelære og vitskapsteori kan brukes i kritisk vurdering av påstander.

Krav til forkunnskapar

100 studiepoeng i MN-emne, inkludert fagemne som er nødvendige for gjennomføring av prosjektoppgåva.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Gjennomføring av eit prosjekt.
 • Seminar (deltaking på 16 timar seminar, inkludert eigen presentasjon.)

Obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i 3 semester, inkludert inneverande.

Gjelder H20 i forbindelse med at all undervisning i emnet er digital pga. corona:

Deltagelse på informasjonsmøte er obligatorisk

Vurderingsformer

Skriftleg prosjektrapport.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontakt studierettleiar på instituttet for administrative spørsmål.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  30.03.2023, 15:00
  Trekkfrist
  16.03.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen