Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Vitenskapsteori med etikk

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Kurset tar opp problemstillinger av generell interesse i vitenskapsteori og etikk. Eksempel er kompleksitet og usikkerhet, forholdet mellom vitskap og samfunn, vitenskapsfolk sitt moralske ansvar og moralske dilemma skapt av moderne vitskap.

Kurset inneheld også valgfrie moduler. Hver modul tar opp et spesifikt emne, og deltakerne må velge tre moduler.

Læringsutbyte

Hovedmålsettingen med kurset er å gjøre deltakerne kjent med viktige emne i vitenskapsteori og etikk, som kan være nyttige i arbeidet med egne prosjekt. Samtidig skal det gi et bredere perspektiv på eiget fagområde, ved at det utvikler en bedre forståelse for kunnskapsteoretiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved egen virksomhet.

Undervisningsperiode

Vår- og høstsemesteret

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Fullført mastergrad eller tilsvarande, opptak til forskerutdanninga.

Vurderingsform

De to skriftlige oppgavene og essayet danner grunnlaget for vurderingen. Den endelige karakteren er "bestått" eller "ikke bestått".

Fagleg overlapp

Emnet er ein del av det tidligere MNF390 Vitskapsteori med etikk for realistar.

Utfyllande informasjon

Program

Kurset blir undervist i et intensivt format over en periode på fem og en halv uker. Undervisningen er en blanding av forelesninger og seminarer. Seminarene tar opp spesifikke emner, og gjennomgår øvelsesoppgaver. I løpet av kurset må det leveres inn to skriftlige oppgaver. Det avsluttende essayet har innleveringsfrist to uker etter siste forelesning.

Det kreves at deltakerne følger 80 % av forelesingene og seminarene..

Kontaktinformasjon

Jeroen van der Sluijs, professor ved Senter for vitenskapsteori (SVT)

telefon 55 58 27 95 e-post jeroen.sluijs@uib.no

Fagleg ansvar

Professor Jeroen van der Sluijs Senter for vitskapsteori (SVT)

TLF: 555 82795. Epost: Jeroen.Sluijs@svt.uib.no

Kontakt

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

Vår- og høstsemesteret