Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Musikk som verktøy i forebyggende arbeid med barn og unge, del 2: Samarbeidsformer

Beskrivelse

Del 2 inneholder følgende tema:

Teoretiske tema:

  • Bruk av musikk for å fremme et psykososialt læringsmiljø i skolen
  • Musikkterapi som tilnærming i barnevernet og innen psykisk helse
  • Bruk av musikk i arbeid med enslige mindreårige
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i arbeid med barn og unge

Metodikk:

Opplæring/rettledning i bruk av musikk, for eksempel musikkteknologi, sangskriving, trommesirkel, musikklytting, samspill i grupper, musikkterapeutisk samtale

Undervisning

Undervisning på deltid over 1 semester, med 2 samlinger à 2 dager i løpet av høstsemesteret.

Begge samlingene er obligatoriske.

Undervisningen omfatter forelesninger, gruppearbeid og nettbasert aktivitet mellom samlingene. Som en del av undervisningen skal studentene gjøre samarbeidsorienterte evalueringer av eget arbeid.

Hver student skal i løpet av kurset ha ett muntlig framlegg, der du skal presentere en egen aktivitet og legge fram målsettinger med aktiviteten.

Du skal også levere inn en oppgave mellom de to samlingene, omfang ca 600-800 ord.

Vurdering / eksamen

Hjemmeeksamen over 7 dager med selvvalgt tittel over oppgitt tema, omfang 2500 ord, som blir vurdert til bestått/ikke bestått. 

Studentene mottar dessuten tilbakemeldinger på evaluering av egen praksis på egen arbeidsplass.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Relevant profesjonsutdanning på minimum bachelornivå.

Hver søker sender inn et motivasjonsbrev på 1 s der søkeren beskriver sin relasjon til musikk, som lytter og/eller utøver og/eller i andre roller/funksjoner. Dette laster du opp sammen med selve søknaden.

Anbefalte forkunnskaper

Del 2 bygger videre på del 1, se www.uib.no/emne/MUTP640

Det vil imidlertid være mulig å starte på høstemnet MUTP641 og ta våremnet MUTP640 etterpå.

Kontakt

Kontakt

Griegakademiet v/ faglig ansvarlig

Førsteamanuensis Viggo Krüger

995 34 628

viggo.kruger@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Haust 020
Pris: NOK 5000
Søknadsfrist: 15.09.2020