Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Popular Music Studies

Mål og innhald

Emneinformasjonen er kun tilgjengeleg på engelsk.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  04.12.2020, 13:00
  Trekkfrist
  20.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen