Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Popular Music Studies

Mål og innhald

Emneinformasjon er kun tilgjengeleg på engelsk.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.12.2019, 12:00
  Trekkfrist
  29.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen